Toerisme Utrecht

Toerisme Utrecht is de centrale toeristische organisatie van de stad Utrecht. Met een werkgelegenheid van 12.500 voltijdbanen en een belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid, zijn de circa 3 miljoen bezoekers die Utrecht jaarlijks ontvangt belangrijk voor de Domstad.

Het nationaal bezoek ligt op zo’n 3,9 miljoen bezoeken per jaar, het internationaal dagbezoek op zo’n 580.000 bezoeken en het totaal aantal overnachtingen op  474.000, waarvan een aanzienlijk deel, 54% van de gasten, uit het buitenland komt (cijfers 2014).   

Doel van Toerisme Utrecht is het bevorderen van een optimaal functionerende toeristische bedrijfstak die een maximale bijdrage levert aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in onze stad.

Samen met een steeds groter wordend partnernetwerk richten we ons daarom op:

  • Verhoging van het aantal bezoekers met een gemiddeld hogere besteding per bezoeker;
  • Versterken van het (toeristisch) imago van Utrecht als destinatie van wereld-allure;
  • Excellent ontvangen en informeren van bezoekers.

Onder meer door beleidsadvisering, promotie, (online) marketing, (inter)nationale persbewerking, distributie, productontwikkeling, accountmanagement en acquisitie, maar vooral ook het bevorderen van samenwerking met en tussen partners (waardoor breed draagvlak ontstaat) probeert Toerisme Utrecht deze doelen te bereiken.

Activiteiten 2016

Toerisme Utrecht ondersteunt en coördineert

Kennisbank