Disclaimer

Stichting Toerisme Utrecht (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30189465), hierna te noemen: “Toerisme Utrecht”, verleent u hierbij toegang tot bezoek-Utrecht.nl, hierna te noemen: “de Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Toerisme Utrecht en derden zijn aangeleverd.

Toerisme Utrecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover Toerisme Utrecht geen zeggenschap heeft. Toerisme Utrecht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Toerisme Utrecht de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Toerisme Utrecht en haar licentiegevers.